Pulvera ugunsdzēsības aparāti (PA)

PA

Ogļiskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts (OA)

OA

Ūdens-putu ugunsdzēsības aparāts (UPA)

UPA

Ugunsdzēsības aparātu kastes

Untitled-1