Zīmes atbilst Latvijas standartam LVS 446

Pirmās palīdzības un evakuācijas zīmes

pirma palidziba

Rīkojuma zīmes

rikojuma zimes

Aizlieguma zīmes

aizlieguma zimes

Ugunsdrošības zīmes

ugunsdrosibas zimes

Metāliskās plāksnes ar uzrakstiem

metaliskas plaksnes

Evakuācijas plāni

plani

Evakuācijas apgaismojums

izgaismojums