Mūsu uzņēmums piedāvā izstrādāt sekojošo dokumentāciju:

       Pakalpojumu klāsts:

  • Ugunsdrošības instrukcija
  • Rīcība ugunsgrēka gadījumā
  • Civilās aizsardzības plāna izstrāde
  • Evakuācijas plāna izstrāde
  • Ugunsslodzes aprēķins
  • Ugunsgrēka riska izvērtēšana
  • Objekta ūdens ņemšanas vietu shēmu izstrāde
  • Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķins