SIA „NIC Ozols” piedāvā uzņēmumiem nodrošināt darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumu īstenošanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma darbības specifikai. Pakalpojumus nodrošina augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir augsta kompetence un pieredze attiecīgajās jomās, kas ļauj risināt vissarežģītākās situācijas, palīdzot darba devējiem, vadītājiem un objektu īpašniekiem organizēt cilvēka veselībai un dzīvībai drošu vidi.

     Galvenā mūsu priekšrocība ir tā, ka darba aizsardzības pakalpojumus sniedzam kopā ar ugunsdzēsības un civilās aizsardzības pakalpojumiem, kas ir savstarpēji cieši saistīti, taču bieži pakalpojumu sniedzēji visās trīs jomās šos pakalpojumus nenodrošina.

-Vīzija.

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošu kompetento institūciju Latvijā, kura atpazīstama ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un speciālistu profesionalitāti, kas sadarbojas un gūst pieredzi pie citu valstu speciālistiem.

-Misija.

Veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkam drošas un veselas vides organizēšanu, palīdzēt darba devējiem un objektu ī pašniekiem risināt vissarežģītākās situācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, kā arī nodrošināt to īstenošanu.

-Mērķis.

Sniegt klientiem kvalitatīvu, drošu un uzticamu servisu un nodrošināt uzņēmuma ilgtspēju.

Mūsu sertifikāti